Menu

Yukon Nuggets

  • The White Pass, 1962.

1962 Historical Photos

The White Pass Train

The White Pass Train at McRae where Santa walked through the train en route to Whitehorse.